Các sản phẩm

Tái bảo hiểm tạm thời

Hanoi Re hiện là công ty có năng lực tái bảo hiểm lớn nhất tại Việt Nam, có khả năng cung cấp các giải pháp tái bảo hiểm theo phương thức tái tỷ lệ truyền thống hoặc các chương trình tái phi tỷ lệ phù hợp với năng lực tài chính của từng khách hàng. Các chương trình tái được thiết kế phù hợp với từng loại hình rủi ro và yêu cầu của từng khách hàng.

Xem thêm

Tái bảo hiểm cố định

Hanoi Re cung cấp năng lực tái bảo hiểm cho các chương trình tái bảo hiểm cố định tỷ lệ và phi tỷ lệ. Các chuyên gia nhiều kinh nghiệm của Hanoi Re chuyên thiết kế các chương trình tái bảo hiểm cố định phù hợp với các yêu cầu cụ thể của từng khách hàng cho tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.

Xem thêm

Tư vấn quản lý rủi ro

Các chuyên gia của Hanoi Re thấu hiểu và sẵn sàng cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu những tổn thất và mang lại hiệu quả kinh doanh tối ưu cho khách hàng

Xem thêm

Sức mạnh tài chính

Điểm nổi bật

Hanoi Re luôn cam kết phát triển bền vững và mang lại giá trị tốt nhất cho cổ đông.

Xếp hạng tín nhiệm

Hanoi Re đã được AM Best xác nhận xếp hạng năng lực Tài chính ở mức B++ (Tốt). Mức xếp hạng này phản ánh sức mạnh tài chính của Hanoi Re được AM Best đánh giá cao, cùng với hoạt động kinh doanh hiệu quả và mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) phù hợp.

Nhà đầu tư

Mục tiêu chính của Hanoi Re là trở thành nhà tái bảo hiểm uy tín tại Châu Á và được biết đến trên thị trường bảo hiểm/tái bảo hiểm toàn cầu. Hanoi Re liên tục nâng cao năng lực tài chính và quản trị minh bạch trong quá trình hoạt động kinh doanh. Hanoi Re theo đuổi một chiến lược tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm và tối ưu hóa đầu tư tài chính với mục tiêu đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông của chúng tôi.