Tái bảo hiểm tạm thời

Tái bảo hiểm tạm thời

TÀI SẢN

Với đội ngũ giàu kinh nghiệm, Hanoi Re chuyên cung cấp các giải pháp tái bảo hiểm ưu việt cho các rủi ro công nghiệp và thương mại quy mô lớn trong các ngành như điện, lọc hóa dầu, sản xuất công nghiệp, văn phòng, tòa nhà thương mại, viễn thông, bến cảng.
Hanoi Re cung cấp phạm vi bảo hiểm toàn diện thông qua các chương trình tái bảo hiểm cố định và tái bảo hiểm tạm thời, bao gồm Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt, Bảo hiểm Cháy nổ Bắt buộc, Bảo hiểm Mọi Rủi ro Tài sản và Bảo hiểm Mọi Rủi ro Công nghiệp

KỸ THUẬT

Với đội ngũ kỹ sư đánh giá rủi ro giàu kinh nghiệm, Hanoi Re cung cấp các chương trình tái bảo hiểm đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng.
Các sản phẩm bảo hiểm chính bao gồm Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và lắp đặt, Bảo hiểm công trình xây dựng đã hoàn thành, Bảo hiểm máy móc toàn diện, Bảo hiểm thiết bị điện tử, Bảo hiểm máy móc thiết bị thi công cũng như Bảo hiểm thiệt hại máy móc.

TRÁCH NHIỆM

Hanoi Re cung cấp năng lực cho các loại hình bảo hiểm trách nhiệm. Các sản phẩm chính bao gồm Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm.

NĂNG LƯỢNG

Hanoi Re có nhiều năm kinh nghiệm và năng lực tái hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp tái bảo hiểm nhanh chóng và linh hoạt cho các chương trình bảo hiểm đối với các hoạt động dầu khí trên bờ và ngoài khơi bao gồm: Bảo hiểm khống chế giếng khoan, Bảo hiểm Xây dựng lắp đặt ngoài khơi, Bảo hiểm Sà lan, Bảo hiểm Giàn khoan Di động, Bảo hiểm Thiết bị Khoan Giếng và Bảo hiểm Năng lượng trọn gói

HÀNG HẢI

Với đội ngũ chuyên gia hàng hải hàng đầu trong lĩnh vực hàng hải, Hanoi Re có thế mạnh cung cấp các chương trình tái bảo hiểm cho các đội tàu viễn dương lớn của Việt Nam và công ty vận tải biển và các công ty vận tải biển quốc tế trên toàn thế giới. Chúng tôi hiện đang cung cấp các dịch vụ tái bảo hiểm tạm thời và tái bảo hiểm cố định cho các lnghiệp vụ bảo hiểm hàng hải, bao gồm Bảo hiểm Thân tàu và Bảo hiểm Đóng tàu, Bảo hiểm Hàng hóa và Bảo hiểm P&I (Bảo vệ và Bồi thường).

XE CƠ GIỚI

Hanoi Re cung cấp các giải pháp và năng lực tái bảo hiểm cho thị trường bảo hiểm ô tô/xe máy, bao gồm các dịch vụ tái bảo hiểm tỷ lệ và tái bảo hiểm phi tỷ lệ cho các sản phẩm bảo hiểm như Bảo hiểm thiệt hại vật chất và Bảo hiểm lái xe, Bảo hiểm tai nạn cá nhân cho hành khách, Trách nhiệm bên thứ ba và Trách nhiệm pháp lý của hành khách

TAI NẠN VÀ SỨC KHOẺ

Hanoi Re cung cấp năng lực tái bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm tai nạn và chăm sóc sức khỏe, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của từng khách hàng. Các sản phẩm chính bao gồm Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện, Bảo hiểm tai nạn và thương tật thân thể, cũng như Bảo hiểm du lịch bao gồm trong và ngoài nước.

HÀNG KHÔNG

Hanoi Re cung cấp các loại hình tái bảo hiểm cho nghành công nghiệp hàng không. Các sản phẩm chính bao gồm bảo hiểm thân tàu bay, phụ tùng máy bay và trách nhiệm pháp lý, bảo hiểm mất khả năng sử dụng máy bay cũng như bảo hiểm cho rủi ro chiến tranh và các rủi ro tương đương

RỦI RO CHUYÊN BIỆT

Hanoi Re luôn chú trọng đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng việc phát triển các sản phẩm sáng tạo và chuyên dụng. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Hanoi Re cung cấp các giải pháp tái bảo hiểm tối ưu cho các nhóm sản phẩm: Bảo hiểm nông nghiệp, Bảo hiểm toàn diện cho ngân hàng, Bảo hiểm thiết bị điện tử và Bảo hiểm vệ tinh.